Thẻ:Thế vận hội Tokyo

Tokyo chuẩn bị cho Thế Vận hội

Lần này, tôi xin được chia sẻ về Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm 2020. Tôi muốn mọi người cùng biết Thế vận hội Tokyo có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Nhật Bản. Thế vận hội Tokyo năm 2020 Thế vận hội trong chữ Kanji được viết là “五輪” (Ngũ luân). 5 […]