Thẻ:Việc làm

1 / 2

Để có thể “tự đánh giá bản thân” nhằm cải thiện và nâng cao kỹ năng

Lần này, tôi xin chia sẻ cùng các bạn “việc tự đánh giá bản thân”, một trong những “sự chuẩn bị tâm lý” quan trọng khi đi làm. Tự đánh giá bản thân là gì? Với những người trong năm đầu tiên đi làm, tôi nghĩ họ phải làm việc với rất nhiều sức ép tâm lý bởi sự lo […]

Mẹo “tìm hiểu công ty” Nhật Bản

Trong series các bài viết về bí quyết phỏng vấn tôi cũng đã từng đề cập tới rồi nhưng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh thêm rằng việc “tiến hành tìm hiểu doanh nghiệp” là rất quan trọng trong khi phỏng vấn. Bí quyết phỏng vấn vào doanh nghiệp Nhật Bản ① Giới thiệu bản thânBí quyết phỏng vấn vào […]

Bí quyết phỏng vấn vào doanh nghiệp Nhật Bản ⑤ Ứng dụng thực tế

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những bí quyết cần nắm vững trong buổi “phỏng vấn” nếu muốn được gia nhập một công ty Nhật Bản. Trong chương 4 này, tôi xin được chia sẻ một điều rất quan trọng “Điều kiện gia nhập công ty”. Về bí quyết cho các buổi phỏng vấn được giới thiệu […]

Bí quyết phỏng vấn vào doanh nghiệp Nhật Bản ④―Điều kiện gia nhập công ty―

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những bí quyết cần nắm vững trong buổi “phỏng vấn” nếu muốn được gia nhập một công ty Nhật Bản. Trong chương 4 này, tôi xin được chia sẻ một điều rất quan trọng “Điều kiện gia nhập công ty”. Các bài viết trong Series :Bí quyết phỏng vấn vào doanh […]

Bí quyết phỏng vấn vào doanh nghiệp Nhật Bản ③― Đánh giá ứng viên―

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những bí quyết cần nắm vững trong buổi “phỏng vấn” nếu muốn được gia nhập một công ty Nhật Bản. Trong chương 3 này, tôi xin được chia sẻ về việc “đánh giá ứng viên” để nhìn nhận về tính cách và nhân phẩm của bạn. Các bài viết trong Series […]

1 2