Thẻ:Hộ lý

Về ngành “Hộ lý” của Nhật

Trong bài viết này tôi xin nói về ngành hộ lý của Nhật Bản. Tôi nghe nói từ “hộ lý” rất ít khi được sử dụng ở khu vực Đông Nam Á. “Hộ lý” là công việc phụ trách giúp đỡ cuộc sống cho những người không tự vận động cơ thể bằng sức lực của bản thân. Những người […]

Thiếu hụt nhân lực, vấn đề xã hội của Nhật Bản

Trong bài viết này, tôi xin được chia sẻ về vấn đề thiếu hụt nhân lực ở Nhật Bản. Liên quan đến những người nước ngoài đang nỗ lực làm việc tại Nhật Bản, tôi muốn cho mọi người biết xã hội Nhật Bản hiện đang còn tồn đọng những vấn đề gì. Thiếu hụt nhân lực ở Nhật Bản […]