Thẻ:Đời sống

1 / 9

Series “Chi phí sinh hoạt ở Nhật” Phần 25 – Thành phố Kyoto

Sau 24 bài viết về series “Chi phí sinh hoạt ở Nhật” ① Thành phố Tokyo② Thành phố Yokohama – tỉnh Kanagawa③ Quận Nerima – thành phố Tokyo④ Thành phố Kitakyushu – tỉnh Fukuoka⑤ Thành phố Nemuro – Hokkaido⑥ Thành phố Hiratsuka – tỉnh Kanagawa⑦ Thành phố Kobe – tỉnh Hyogo⑧ Thành phố Ikeda – Osaka⑨ Thành phố Koufu – Yamanashi⑩ Thành phố Moriguchi – Osaka⑪ Thành phố Chiba – tỉnh […]

1 2 9