Thẻ:kỹ năng đặc định

1 / 2

Kỹ năng đặc định “Ngành chế tạo”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Trong bài viết này sẽ giải thích về 3 lĩnh vực của “Ngành chế tạo” theo diện kỹ năng đặc định là “Lĩnh vực sản xuất vật liệu thô”, “Lĩnh vực chế tạo máy móc công nghiệp” và “Lĩnh vực sản xuất liên quan tới điện – điện tử viễn thông”. Từ tháng 4 năm 2019, để giải quyết tình […]

Kỹ năng đặc định “Ngành điều dưỡng”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Tháng 4 năm 2019, một tư cách lưu trú mang tên “Kỹ năng đặc định” cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đã được ra đời. Mặc dù trước đây cũng đã áp dụng “chế độ thực tập sinh kỹ năng”cho ngành điều dưỡng – ngành mà cũng đang trong tình trạng thiếu hụt lao […]

Kỹ năng đặc định “Ngành đóng tàu, hàng hải”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. ”Ngành đóng tàu, hàng hải” là một trong 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ban bố nhưng dường như nhiều người vẫn […]

Kỹ năng đặc định “Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà”| Giải thích cho từng ngành nghề

Từ tháng 4 năm 2019, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) có tên là “Kỹ năng đặc định” đã được ra đời, và trong số 14 ngành nghề được công nhận có lĩnh vực “Vệ sinh tòa nhà”. Tuy nhiên đã một năm trôi qua kể từ khi […]

Kỹ năng đặc định “Ngành hàng không”|Giải thích cho từng ngành nghề

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. “Ngành hàng không” là một trong 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ban hành nhưng dường như nhiều người vẫn chưa biết […]

Kỹ năng đặc định “Ngành Ngư nghiệp”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. “Ngành Ngư nghiệp” là một trong số 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ban hành nhưng […]

Kỹ năng đặc định “Ngành nông nghiệp”| Giải thích từng ngành nghề!

Trong bài viết này, chúng tôi xin giải thích về chương trình Kỹ năng đặc định “Ngành nông nghiệp”. Kỹ năng đặc định là một loại Visa lao động (tư cách lưu trú) mới, có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019, cho phép người nước ngoài lao động với tư cách là một nhân viên chính thức hay nhân […]

Kỹ năng đặc định “Ngành dịch vụ ăn uống”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. “Ngành dịch vụ ăn uống” là một trong số 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ban […]

Kỹ năng đặc định “Ngành Sản xuất thực phẩm và đồ uống”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) mới mang tên Kỹ năng đặc định đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. Ngành Sản xuất thực phẩm và đồ uống là một trong số 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể […]

Kỹ năng đặc định “Lĩnh vực vệ sinh tòa nhà”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Từ tháng 4 năm 2019, để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) có tên là “Kỹ năng đặc định” đã được ra đời, và trong số 14 ngành nghề được công nhận có lĩnh vực “Vệ sinh tòa nhà”. Tuy nhiên đã một năm trôi qua kể từ khi […]

Kỹ năng đặc định “Ngành Dịch vụ lưu trú” (Khách sạn/ Nhà nghỉ)| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động (tư cách lưu trú) mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực. Ngành Dịch vụ lưu trú là một trong số 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ban […]

Kỹ năng đặc định “Ngành bảo dưỡng và sửa chữa ô tô”| Giải thích cho từng ngành nghề!

Vào tháng 4 năm 2019, một loại visa lao động mới mang tên “Kỹ năng đặc định” đã được ban hành nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. ”Ngành bảo dưỡng và sửa chữa ô tô” là một trong 14 ngành nghề được chấp thuận. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày công bố nhưng dường như […]

1 2