Thẻ:Bệnh viện

Bạn có biết từ “Onomatope” trong tiếng Nhật không?

Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về “Onomatope” ở Nhật. Các bạn có biết từ đó không? “Onomatope”là “âm thanh” biểu thị bằng tiếng Nhật xuất phát từ ”Onomatope” trong tiếng Pháp. Ví dụ, các bạn làm thế nào để giải thích được hình ảnh dưới đây. Nước chảy ra từ ống làm thế nào để tăng […]

Khi bị ốm hay bị thương ở Nhật

Ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về vấn đề nên làm thế nào khi “bị ốm” hay “bị thương” ở Nhật. Tôi với tư cách là một người nước ngoài sống ở Việt Nam nhưng trong cuộc sống sinh hoạt tôi luôn có một điều bất an là “bị ốm” hay “bị thương”. Với các bạn […]