Mức lương tối thiểu có được áp dụng cho người nước ngoài hay không?

Mức lương tối thiểu có được áp dụng cho người nước ngoài hay không?

Khi làm việc tại Nhật Bản, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động ít nhất là mức lương tối thiểu vùng. Mức lương tối thiểu vùng có sự khác nhau tùy theo khu vực. Số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản cũng tăng lên đáng kể. Câu hỏi đặt ra là vậy mức lương tối thiểu vùng này có được áp dụng cho người nước ngoài hay không?

Hôm nay, jNavi sẽ cùng bàn luận với các bạn về chủ đề “mức lương tối thiểu vùng dành cho người nước ngoài”.

Mức lương tối thiểu vùng là gì?

Trước hết, bạn phải hiểu được khái niệm “Thế nào là mức lương tối thiểu vùng?”. Mức lương tối thiểu vùng ở Nhật Bản đạt mức cao nhất ở Tokyo lên mức “1.013 yên” sau khi tăng thêm 28 yên. Sự sửa đổi diễn ra vào tháng 10 năm 2019, cuối cùng nó đã vượt quá mức 1.000 yên ở Tokyo và tỉnh Kanagawa.

Vậy theo bạn tại sao lại cần thiết lập mức lương tối thiểu vùng?

Mức lương tối thiểu vùng là một hệ thống trong đó chính phủ quy định mức lương tối thiểu dựa trên Luật tiền lương tối thiểu và người sử dụng lao động phải trả mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Ngay cả khi mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được cả người lao động và người sử dụng lao động đồng ý, nó cũng sẽ bị vô hiệu bởi luật pháp và được xác định bằng mức lương tối thiểu của vùng.

Do đó, nếu bạn trả mức lương ít hơn mức lương tối thiểu vùng, bạn bắt buộc phải trả số tiền chênh lệch so với mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, nếu bạn không trả cao hơn mức lương tối thiểu theo vùng, luật lương tối thiểu sẽ quy định các hình phạt và trường hợp bạn không trả cao hơn mức lương tối thiểu được quy định theo đặc thù (cụ thể theo ngành) : Luật Tiêu chuẩn Lao động quy định các hình phạt (tiền phạt từ 300.000 yên trở xuống)
Nguồn: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Mức lương tối thiểu được xác định bởi chính phủ dựa trên luật tiền lương tối thiểu và người sử dụng lao động được yêu cầu trả cho người lao động nhiều hơn mức lương tối thiểu đó.

Cách tính mức lương tối thiểu vùng là như thế nào?

Cách tính mức lương tối thiểu vùng (theo tháng)

Tiền lương theo giờ được tính bằng cách chia tiền lương hàng tháng cho số giờ làm việc trong tháng và không có vấn đề gì nếu mức lương theo giờ cao hơn mức lương tối thiểu.

Tuy nhiên, lưu ý rằng trợ cấp làm thêm và đi lại không nằm trong khoản tiền lương được tính toán. Cần phải tính toán tiền lương hàng giờ trên mức lương tối thiểu với mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác nhau (chẳng hạn như phụ cấp kinh doanh).

Công thức tính toán: Tiền lương hàng tháng ÷ Số giờ làm việc trung bình theo quy định mỗi tháng ≧ Mức lương tối thiểu (tiền lương theo giờ)

Ví dụ : Lương tháng 200.000 Yên, số giờ làm việc trung bình theo quy định 160 giờ / tháng, làm việc tại Tokyo

Lương tháng 200.000 Yên ÷ số giờ làm việc trung bình theo quy định 160 giờ / tháng =1,250 Yên

Tại Tokyo, mức lương tối thiểu vùng tính đến tháng 2 năm 2020 là 1.013 yên, vì vậy không có vấn đề gì nếu kết quả mức lương tối thiểu tính ra như phép tính trên. Nếu 200.000 yên này bao gồm các khoản phụ cấp làm ngoài giờ và đi lại thì cần phải trừ đi và tính toán lại nhằm đảm bảo lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cách tính lương tối thiểu vùng (theo ngày)

Trong trường hợp tính lương theo ngày, tiền lương hàng giờ được tính bằng cách chia tiền lương hàng ngày cho số giờ làm việc mỗi ngày và không có vấn đề gì nếu số tiền lương theo ngày cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Công thức tính : Tiền lương hàng ngày ÷ Số giờ làm việc quy định trong 1 ngày ≧ Mức lương tối thiểu (tiền lương theo giờ)

Ví dụ : Tiền lương theo ngày 9900 Yên, số giờ làm việc quy định 8 tiếng / ngày, làm việc tại Tokyo

Tiền lương ngày 9900 Yên ÷ số giờ làm việc thực tế 8 tiếng =1,237 Yên

Số tiền trên đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng nên không có vấn đề gì cả. Nếu trường hợp mức lương hàng ngày là 8000 Yên là bất hợp pháp vì nó thấp hơn mức lương tối thiểu.

Cách tính lương tối thiểu vùng (theo giờ)

Nếu mức lương theo giờ được thiết lập cao hơn mức lương tối thiểu thì hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra.

Cách tính : Tiền lương theo giờ ≧ Mức lương tối thiểu vùng

Ví dụ : Mức lương theo giờ 1010 Yên làm việc tại Tokyo

Trong trường hợp này, mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu, vì vậy cần phải thay đổi mức lương thành cao hơn (hoặc bằng) mức lương tối thiểu vùng.

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc tính toán mức lương tối thiểu, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với văn phòng giám sát tiêu chuẩn lao động địa phương hoặc văn phòng lao động nhà nước hiện hành.

Mức lương tối thiểu cho mỗi tỉnh/ thành phố

Mức lương tối thiểu cho mỗi tỉnh/thành phố dĩ nhiên là cũng có sự khác biệt. Số tiền được điều chỉnh vào mỗi tháng 10 hàng năm và đang tăng lên trong những năm gần đây.

Để cập nhật mức lương tối thiểu cho mỗi tỉnh/ thành phố một cách chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại :
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

Mức lương tối thiểu áp dụng cho lao động nước ngoài

Đưa đến kết luận của bài viết, tôi xin được trả lời là “CÓ ÁP DỤNG” mức lương tối thiểu cho lao động nước ngoài.

Đương nhiên, bạn là người nước ngoài thì sẽ không đồng nghĩa với việc mức lương của bạn nhận được thấp hơn mức lương cơ bản. Miễn là bạn làm việc tại Nhật Bản, luật áp dụng cho lao động Nhật Bản (tất cả các luật lao động liên quan đến lao động, cũng như Đạo luật vê tiêu chuẩn Lao động và Đạo luật Công đoàn) cũng được áp dụng cho lao động nước ngoài.

Các luật trên áp dụng ngay cả khi một công nhân nước ngoài ở lại hoặc làm việc bất hợp pháp.

Điều này cũng được áp dụng tương tự trong các trường hợp xảy ra tai nạn lao động. Ngay cả khi bạn làm việc bất hợp pháp, bạn cũng sẽ được áp dụng bảo hiểm xã hội như người dân Nhật Bản, và bạn cũng sẽ được bồi thường tổn thất cho việc phải nghỉ làm.

Ngay cả khi đó là một “thực tập sinh kỹ năng”, mức lương tối thiểu vẫn áp dụng cho những người lao động nước ngoài làm việc với tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”.

yoiwork giới thiệu đến bạn danh sách việc làm tại Nhật Bản

CTA-IMAGE yoiwork là website thông tin việc làm kết nối doanh nghiệp với người nước ngoài có mong muốn tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Website được tích hợp chức năng dịch tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt nên doanh nghiệp và ứng viên có thể dễ dàng vượt qua rào cản ngôn để kết nối với nhau.