Chuyên mục:Chưa phân loại

  • 2020.12.07

Dễ mệt mỏi, dễ chán nản có phải là một HSP- Người nhạy cảm cao

Những bạn đang sinh sống, làm việc ở Nhật Bản, bạn đã từng nghe đến thuật ngữ HSP chưa? Trong công việc, trong cuộc sống, bạn có phải dễ mệt mỏi, dễ chán nản không? Nếu có thì có thể bạn là một HSP đó. HSP là vấn đề xã hội nóng được nhắc đến nhiều trên các phương tiện […]